Logopèdia

La Logopèdia és una especialitat que es dedica a l’estudi, el diagnòstic, la prevenció i el tractament de les alteracions de la parla, la comunicació i el llenguatge oral o escrit, tant a nivell comprensiu com expressiu. Es centra en la reeducació dels trastorns innats i/o adquirits del llenguatge en nins o adults.

La nostra tasca no consisteix en ensenyar a parlar, sinó en proporcionar ajudes amb sistemes de comunicació a l’infant, perquè es pugui expressar, a nivell oral, escrit, amb signes o amb pictogrames.

Les patologies sobre les que intervé el logopeda estan relacionades amb les persones amb dificultats:

 

 • De veu (disfonía – afonía)
 • En l’adquisició del llenguatge: retràs o disfàsia (TEL)
 • En l’expressió verbal, l’articulació ( distaría, dislàlia)
 • En el llenguatge expressiu i /o comprensiu: Afàsia
 • Disfèmia
 • Teràpia miofuncional

 

També intervenen en el tractament d’altres patologies

 

 • Hipoacúsies
 • Deficiència mental
 • Paràlisis cerebral
 • Trastorn de l’espectre autista
 • Pacients adults amb dificultats de comunicació (Parkinson, Alzheimer…)