Professionals especialitzats en Psicologia, Pedagogia, Logopèdia, Fisioteràpia i Psicomotricitat, que realitzen sessions individuals adaptades a les necessitats o problemàtiques de cada persona

Llicenciatura en Pedagogia
Grau en Psicologia
Postgrau en especialista universitari en Artteràpia 

Màster universitari en formació del professorat

Grau en pedagogia
Màster universitari en Formació del Professorat 

Grau en Educació Primària, menció en Audició i Llenguatge

Llicenciatura en Historia

Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP)

Diplomatura en Fisioteràpia 

Postgrau en Teràpia manual avançada 

Cursos de vendatge, geriatria i fisioteràpia esportiva 

Grau en Psicologia

Màster en Psicologia Forense

Màster en Psicologia General Sanitària. 

Amb quins principis treballam a Espai Saba?

L’equip d’Espai Saba treballa sota una sèrie de principis bàsics que actuen de pilars dels nostres serveis.

Potenciar la responsabilitat, motivació, autocontrol, benestar, autonomia i aprenentatge dels nostres usuaris com a mitjà per estimular el seu creixement personal en els àmbits de la salut i educació.

Aprenentatge0

Benestar0

Responsabilitat0

Autocontrol0

Autonomía0