Professionals especialitzats en Psicologia, Pedagogia, Logopèdia, Fisioteràpia i Nutrició, que realitzen sessions individuals adaptades a les necessitats o problemàtiques de cada persona

Llicenciatura en Pedagogia
Grau en Psicologia
Postgrau en especialista universitari en Artteràpia 

Màster universitari en formació del professorat

Grau en pedagogia
Màster universitari en Formació del Professorat 

Grau en Educació Primària, menció en Audició i Llenguatge

Llicenciatura en Historia

Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP)

Grau en Psicologia

Expert universitari en Mindfulness i Salut

Formació en constel·lacions familiars

Diplomatura en Fisioteràpia 

Postgrau en Teràpia manual avançada 

Cursos de vendatge, geriatria i fisioteràpia esportiva 

Grau en Bioquímica

Màster en Bioquímica, biomedicina i Biologia Molecular

Grau en Pedagogia

 Grau Intermig de la Royal Academy of Dance

Màster en Internvenció Socioeducativa per a Menors i Famílies

Grau en Dietètica i Nutrició (menció en Nutrició esportiva)

Llicenciatura en Biologia

Màster en Microbiologia

Màster en Nutrició humana i qualitat dels aliments

Cursos en Nutrició a l’infància i adolescència

Màster en Formació del Professorat

Grau en Educació Primària 

Curs de Tècniques d’estudi

Mòdul Superior d’Activitats Físiques i Esportives

Grau en Educació Primària, menció en Audició i Llenguatge

Amb quins principis treballem a Espai Saba?

L’equip d’Espai Saba treballa sota una sèrie de principis bàsics que actuen de pilars dels nostres serveis.

Potenciar la responsabilitat, motivació, autocontrol, benestar, autonomia i aprenentatge dels nostres usuaris com a mitjà per estimular el seu creixement personal en els àmbits de la salut i educació.

Aprenentatge0

Benestar0

Responsabilitat0

Autocontrol0

Autonomía0