Espaisaba

636 06 43 90

joanam@espaisaba.com

Lunes a Viernes de 15:15 - 20:15

Pedagogía

La Pedagogia és una disciplina en la qual es treballa l’educació en tots els àmbits: escolar, familiar, laboral, social i cultural. El nostre objectiu principal és potenciar al màxim el desenvolupament personal de cada nen. Per a això, treballem centrats en l’individu i les seves característiques, mitjançant una intervenció coordinada amb l’entorn familiar, social i escolar (tutors, equip d’orientació i direcció). Amb aquest objectiu, es realitza una recollida inicial d’informació per conèixer les competències de l’alumne i es crea un pla de treball, relacionat directament amb les necessitats de cada persona. Dins del suport educatiu específic, es porta a terme una labor d’acompanyament i guia durant les sessions, per arribar a aconseguir resultats òptims, tant acadèmics com conductuals, sempre potenciant la responsabilitat, l’autonomia i la motivació cap al treball.

Dificultades de aprendizaje

Técnicas de estudio

Orientación y mediación familiar